• Language
 • Licenca

  “Smartcom sha” është e autorizuar përmes një liçencë të lëshuar nga AMF (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare), për kryerjen e transaksioneve me tituj dhe veçanërisht blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit ne tregun e licensuar ne territorin e Republikes se Shqiperise. Gjithashtu kompania mund të kryeje çdo aktivitet tjetër plotësues dhe ndihmës që synon të ofrojë çdo shërbim dhe të zhvillojë çdo aktivitet tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektit kryesor.

  Vendimi Nr. 18 datë 27.07.2017 i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare aprovoi kërkesën e paraqitur nga ana e “Smartcom sha” për t’u licencuar si shoqëri brokerimi në tituj për blerjen dhe shitjen e titujve me porosi të klientit në tregun e licencuar në territorin e Republikës së Shqipërisë.

  Shoqëria "Smartcom" sh.a. ,  është miratuar nga AMF-ja (Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare) për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë "Rodeler" Ltd.

  Të gjitha transaksionet financiare të aktivitetit të kompanisë janë gjithashtu subjekt i mbikëqyrjes së vazhdueshme të autoriteteve ligjzbatuese shqiptare dhe ato ndërkombëtare.

  ËSHTË MOMENTI TË BËNI NJË HAP PËRPARA.

  Shërbimet

  Gjatë ushtrimit të aktivitetit tonë bashkëpunojmë ngushtë me Rodeler Ltd, një broker Evropian i autorizuar dhe i licencuar nga CySec (Autoriteti i Mbikqyrjes Qipriote), që zotëron markën 24option. Veprojmë si mbështetës i klientelës ndërkombëtare për trading-un online në tregjet Forex e CFD...

  Zbulo më shumë

  Asetet më popullore
  të javes.

  Aseti Hapur Lart Poshtë

  Kush Jemi

  Smartcom-i është themeluar në 2013-ën si Shpk. Në 2017 shoqëria u shndërrua në Sha.

  Zbulo më shumë

  Ku operojme